Chcete se zeptat?

Kontaktní formulář

X

Pokud Vám policie při silniční kontrole zjistila hladinu alkoholu, reálně Vám hrozí ztráta řidičského oprávnění. Pokud chcete tomuto následku zabránit, anebo alespoň usilovat o co nejmírnější potrestání, je důležité mít dobrého advokáta se zkušenostmi v této oblasti. Jako odborník mohu posoudit, zdali je ve Vašem případě prostor pro zpochybnění zjištěné hladiny alkoholu. Dechové zkoušky jsou totiž silně nepřesné a v některých případech se nelze opřít ani o výsledky krevní zkoušky. V těchto případech můžeme

 

 • dosáhnout překvalifikování skutku z trestného činu na přestupek a výrazně tak snížit hrozící trest, anebo

 

 • dokonce vyvrátit celé obvinění a vyváznout tak bez jakékoliv sankce.

 

Rozhodně Vám doporučuji, abyste mě kontaktovali v případě, kdy se naměřená hladina alkoholu pohybuje lehce nad hranicí 1 promile, stejně tak jako v případě, kdy nebyla provedena krevní zkouška.

 

Někdy to jde i bez uložení trestu...

 

V rámci trestního řízení také můžeme usilovat o to, aby Vám nebyl uložen žádný trest. Za určitých podmínek totiž můžeme dosáhnout podmíněného zastavení Vašeho trestního stíhání, díky kterému mnohdy ani nemusí proběhnout nepříjemné hlavní líčení u soudu. I nadále byste tak mohli řídit, protože byste nepřišli o řidičské oprávnění a zároveň nebudete mít záznam ve výpisu z rejstříku trestů. Díky mé pomoci v trestním řízení zazní veškeré skutečnosti a argumenty, které tento postup odůvodňují. Proto i kdyby Vaše trestní stíhání nebylo podmíněně zastaveno, zpravidla má moje obhajoba za následek mírnější trest.

 

Kolik mě to bude stát?

 

V mnoha případech si navíc můžeme sjednat i odměnu za úspěch, tedy že mé služby zaplatíte pouze v případě, že skutečně vyváznete bez trestu. To znamená, že za obhajobu zaplatíte až na konci trestního řízení po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí, a to bez ohledu na počet hodin, které jsem s obhajobou strávil.

 

Pomůžu Vám!

 

Přemýšlíte nad tím, jak postupovat? Sjednejte si se mnou schůzku, při které Vám narovinu řeknu, jakého výsledku můžeme v rámci obhajoby dosáhnout, a zdali se nám může podařit zabránit ztrátě řidičského oprávnění. Tato prvotní konzultace je zdarma a mohu Vám ji poskytnout i telefonicky.

 

U výslechu nemusíte být sám...U výslechu nemusíte být sám...

 

Paragrafy

 

§ 274 Ohrožení pod vlivem návykové látky

  1. Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
  2. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
   a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,
   b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek, nebo
   c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin propuštěn.