Chcete se zeptat?

Kontaktní formulář

X

Potřebujete zkrátit zákaz řízení, který Vám byl uložen soudem nebo městským úřadem? Po uplynutí poloviny trestu máte šanci, aby Vám byl zbytek zákazu řízení odpuštěn. Pokud se chcete vyhnout jakýmkoliv komplikacím a prodlevám při zkrácení zákazu řízení, neváhejte mě kontaktovat.

 

Zákaz řízení uložený soudem

 

Pokud Vám zákaz řízení uložil soud, je možné ho zkrátit pouze na základě žádosti, která bude splňovat náležitosti dle trestního řádu. Pokud je tato žádost správně sepsaná, nařídí soud veřejné zasedání, v rámci kterého dojde i k Vašemu výslechu. Teprve na základě výsledku veřejného zasedání soud rozhodne, zdali upustí od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti. Pokud tak rozhodne, stanoví Vám i zkušební dobu – pokud byste se během ní dopustil závažnějšího dopravního přestupku, může soud rozhodnout o tom, že musíte dodatečně vykonat zbytek trestu, od kterého bylo upuštěno.

 

Pokud chcete, aby byla Vaše žádost o zkrácení zákazu řízení napsaná správně, rád ji pro Vás sepíšu. Stejně tak Vás mohu zastoupit i během soudního jednání, při kterém bude soud rozhodovat o zkrácení trestu zákazu řízení.

 

Cena za sepsání žádosti o zkrácení trestu zákazu řízení: 4.000,- Kč + DPH

 

Cena za zastupování při veřejném zasedání o zkrácení trestu zákazu řízení: cca 3.000,- Kč + DPH a případné cestovní náklady

 

Zákaz řízení uložený městským úřadem

 

Zkrácení zákazu řízení uloženého městským úřadem je výrazně jednodušší – zpravidla stačí vyplnit příslušný formulář a pak už zbývá jen čekat, jak úředník rozhodne. O žádosti může úředník rozhodnout na místě, jinak zpravidla do několika dnů. Pokud Vám úředník zkrátí zákaz řízení, nestanoví Vám žádnou zkušební dobu, jako je tomu v případě zkrácení soudního zákazu řízení.

 

Vybodování

 

Pokud jste se vybodovali, bohužel není možné zkrátit roční lhůtu, po které můžete požádat o vrácení řidičského oprávnění. V případě vybodování tak není možné žádným způsobem zkrátit dobu bez řidičského oprávnění.

 

Pozor – je nutné si také požádat o vrácení řidičského oprávnění!

 

Zkrácení zákazu řízení ještě neznamená, že můžete rovnou začít řídit. Nejdříve musíte požádat o vrácení řidičského oprávnění. Pokud Vám byl uložen zákaz řízení soudem, anebo byl zákaz řízení uložený městským úřadem delší než 6 měsíců, musíte k žádosti doložit i potvrzení o absolvování dopravně psychologického vyšetření. Poté, co městský úřad rozhodne o vrácení řidičského oprávnění, si musíte požádat o vydání řidičského průkazu. Teprve poté můžete opět řídit motorová vozidla.

 

Chcete co nejdříve řídit, ale nevíte, co všechno je k tomu nezbytné? Kontaktujte mě!