Chcete se zeptat?

Kontaktní formulář

X

delikt

počet bodů

řízení vozidla pod vlivem alkoholu s hodnotou nad 0,3 promile

7

řízení vozidla pod vlivem jiné návykové látky než alkoholu

7

odmítnutí zkoušky na alkohol nebo návykové látky řidičem

7

způsobení dopravní nehody, při které byla způsobena smrt nebo těžká újma na zdraví jiné osoby

7

nezastavení vozidla při dopravní nehodě, nedovolené opuštění místa dopravní nehody, nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci

7

otáčení se, jízda v protisměru nebo otáčení se na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla

7

nedovolený vjezd na železniční přejezd

7

neposkytnutí první pomoci

7

zakázané předjíždění

7

řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz

7

řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem,
že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

5

překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o 40 km/h a více

5

překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec o 50 km/h a více

5

jízda na červenou nebo nerespektování pokynu "stůj" při řízení provozu oprávněnou osobou

5

ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

5

ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní
komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

5

ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky

4

nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě

4

překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo
nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více

4

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

4

nepoužití dětské autosedačky nebo bezpečnostního pásu při přepravě dětí

4

překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o 20-39 km/h

3

překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec o 30-49 km/h

3

nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

3

přetížení vozidla

3

řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče

3

nepřipoutání se bezpečnostními pásy nebo jízda bez přilby

3

neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

2

překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o 5 až 19 km/h

2

překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec o 10 až 29 km/h

2

držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem
při řízení vozidla

2