Chcete se zeptat?

Kontaktní formulář

X

Nespáchání bodovaného přestupku nebo trestného činu během 12 měsíců

 

Pokud Vám nebyly během 12 měsíců zaznamenány žádné nové body, odečtou se z Vašeho konta 4 body. POZOR – body se nezaznamenávají ke dni, kdy jste se dopustili bodovaného přestupku nebo trestného činu, ale ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o něm. Tato doba však neběží v době zákazu řízení.

 

Kurz bezpečné jízdy

 

Snížit své bodové konto o 3 body můžete i absolvováním kurzu bezpečné jízdy v akreditovaném středisku. Toto školení můžete v současnosti absolvovat:

 

 

 

 

 

Kurz bezpečné jízdy s odpočtem bodů můžete absolvovat pouze v případě, že

 

  • na svém kontě máte nejvýše 10 bodů, a zároveň

 

  • nemáte na svém kontě zaznamenány body za přestupek nebo trestný čin, za který se zaznamenává 7 bodů

 

Tento kurz tak již nemůžete absolvovat poté, co jste dosáhli 12 bodů!

 

Žádost o odečet bodůŽádost o odečet bodů

 

 

K odečtu bodů však nedochází automaticky – je nezbytné podat u městského úřadu žádost o odečet 3 bodů a doložit jí potvrzením o absolvování kurzu bezpečné jízdy. Městský úřad následně odečte body do 3 pracovních dnů od podání žádosti.

 

Kurz bezpečné jízdy můžete absolvovat každý kalendářní rok. To znamená, že ho můžete absolvovat v prosinci, a pak hned zase v lednu.

 

  Zrušení rozhodnutí, na základě kterého Vám byly body zaznamenány

 

Pokud došlo ke zrušení rozhodnutí, na základě kterého byly zaznamenány body (bloková pokuta, rozhodnutí o přestupku, trestní rozsudek apod.), budou Vám tyto body odečteny. Zrušení rozhodnutí bohužel není nic jednoduchého, protože je nezbytné uplatnit tzv. mimořádné opravné prostředky.