Chcete se zeptat?

Kontaktní formulář

X

OBHAJOBA VE VĚCI DOPRAVNÍCH NEHOD

Pokud jste způsobili dopravní nehodu, bojíte se trestu a nevíte jaké jsou sankce, uděláte dobře, když si vezmete kvalitního advokáta. A to nejen pokud jste přesvědčeni o tom, že jste dopravní nehodu nezavinili, ale i když víte, že jste jejím viníkem. Ať už jde o první nebo o druhý případ, sjednejte si se mnou schůzku, abyste se dozvěděli, jak bude dopravní nehoda právně posouzena, jaký trest Vám reálně hrozí a jak bude probíhat trestní řízení. Současně Vám narovinu řeknu, jakého výsledku můžeme v rámci obhajoby dosáhnout, a zdali se nám může podařit zabránit ztrátě řidičského oprávnění. Tato prvotní konzultace je zdarma a mohu Vám ji poskytnout i telefonicky.

Dopravní nehoda v Dolních BřežanechDopravní nehoda v Dolních Břežanech

 

Nechci zpochybňovat svou vinu...

 

Pokud se ke způsobení dopravní nehody přiznáte, mnohdy získáte víc, než kdybyste zpochybňovali svou vinu. Nejenže můžete počítat s mírnějším trestem, ale s mou pomocí můžete vyváznout i úplně bez trestu. Za určitých podmínek totiž můžeme dosáhnout podmíněného zastavení Vašeho trestního stíhání, anebo upuštění od potrestání. Mnohdy navíc ani nemusí proběhnout nepříjemné hlavní líčení u soudu. I nadále byste tak mohli řídit, protože byste nepřišli o řidičské oprávnění a zároveň nebudete mít záznam ve výpisu v rejstříku trestů

V těchto případech si můžeme sjednat i odměnu za úspěch, tedy že mé služby zaplatíte pouze v případě, že skutečně vyváznete bez trestu. To znamená, že za obhajobu zaplatíte až na konci trestního řízení po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí, a to bez ohledu na počet hodin, které jsem s obhajobou strávil.

 

Nejsem viníkem!

 

Pokud se chcete bránit proti obvinění ze způsobení dopravní nehody, neobejdete se bez kvalitního obhájce. Bez pomoci odborníka s detailní znalostí trestních předpisů, dopravní judikatury a se zkušenostmi s vyšetřováním dopravních nehod, nemůžete být rovnocenným soupeřem specializovaných policistů a státních zástupců. Díky intenzivní spolupráci se soudními znalci z oboru doprava navíc mohu kvalifikovaně přezkoumat znalecký posudek policie a nalézt v něm slabé místa, anebo vyvrátit jeho závěry.

 

Byl jste účastníkem dopravní nehody? Kontaktujte mě a sjednejte si bezplatnou konzultaci k dopravní nehodě!

 

U výslechu nemusíte být sám...U výslechu nemusíte být sám...

 

Paragrafy

 

§ 143 Usmrcení z nedbalosti

  1. Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
  2. Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.
  3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony.
  4. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt nejméně dvou osob.

 

§ 147 Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti

  1. Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
  2. Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.
  3. Kdo z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

 

§ 148 Ublížení na zdraví z nedbalosti

  1. Kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
  2. Kdo z nedbalosti způsobí ublížení na zdraví nejméně dvou osob proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.